Peru’nın Yerli LPD’si İlk Testleri Başarıyla Geçti
Mayıs 10, 2018
UBAKUSAT uzayda
Mayıs 12, 2018
Uyanan, “Uyuyan Güzel” mi?; Yoksa “Uyuyan Dev” mi?

Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu adıyla ilk olarak 1952’de temelleri atılan Birleşik Avrupa, savaş endüstrisinin bu iki temel yapı taşının üretim ve dağıtımını kontrol altına alarak, uzun vadeli barışa giden yolu açmıştı. Avrupa Yatırım Bankası ve Avrupa Savunma Ajansı’nın 28 Şubat 2018’de imzaladığı iş birliği anlaşması, gidişatı tersine mi çeviriyor?

Avrupa Birliği’nin hedeflerini gerçekleştirmesine yardımcı olacak yatırımların finanse edilmesi amacıyla kurulan Avrupa Yatırım Bankası (European Investment Bank/ EIB), AB üye ülkelerinden müteşekkil. Banka'nın görevi, Birlik'in çıkarı doğrultusunda iç pazarın dengeli ve düzgün gelişimine katkıda bulunmak ve bu anlamda sermaye piyasasından ve öz kaynaklarından yararlanarak kazanç amacı gütmeksizin kredi vermek suretiyle bazı alanlardaki projelere finansman sağlamak. Söz konusu projeler; az gelişmiş bölgelerin ıslah edilmesi projeleri, teşebbüslerin modernleştirilmesi, yapılandırılması ya da iç pazarın kurulması veya işleyişinden ortaya çıkan ve üye devletlerce finanse edilemeyen yeni istihdam kabiliyetlerinin yaratılmasına ilişkin projeler ile birden çok üye devletin ortak çıkarına yönelik olan, türü ve kapsamı nedeniyle münferit üye devletlerce finanse edilemeyen projeler. Öncelikli hedefi, Avrupa Birliği'nin dengeli gelişimine katkıda bulunmak olan EIB, Trans-Avrupa ulaşım ve telekomünikasyon ağlarının geliştirilmesine, çevrenin korunmasına, enerji kaynaklarının sürdürülebilirliğinin sağlanmasına, Avrupa sanayinin ve KOBİ'lerinin uluslararası düzeyde rekabet gücünün arttırılmasına zemin hazırlar. 

Misyon ve vizyon açısından, askeri ekipman yatırımları veya bu tür ekipmanlara yönelik Ar&Ge projelerini destekleme yetkisi olmayan EIB’nin, Avrupa Savunma Ajansı (European Defence Agency/ EDA) ile iş birliği içine girmesi, Birleşik Avrupa tarihinde bir dönemeç olarak tabir edilmeye başlandı. Banka’nın “ Operasyon Çerçevesi ve Operasyonel Plan 2018” (Operating Framework and Operational Plan 2018) başlıklı raporuna göre Avrupa, 1945’ten bu yana, iç ve dış güvenliğine yönelik çok daha ciddi tehditlerle karşı karşıya. 

Buy now
Bu site deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca çerez (Cookie) kullanmaktadır. Bu konu hakkında detaylı bilgi edinmek için tıklayınız.