ABD, F-15’ler Konusunda Kararsız
Mart 23, 2017
Tayland’a promosyonlu denizaltı
Mart 26, 2017
ABD, F-15’ler Konusunda Kararsız
Mart 23, 2017
Tayland’a promosyonlu denizaltı
Mart 26, 2017
SSM ihracat stratejisini 5 hedefle açıkladı

Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) Uluslararası İşbirliği Ve İhracat Stratejik Planı’nı (2017-2021) yayınladı. Planda yer alan bilgiye göre 2017-2021 Uluslararası İşbirliği ve İhracat Stratejik Planı, SSM 2017-2021 Stratejik Planının destekleyici planı olarak yayınlanıyor. 

Planda beş ana hedef ve uygulama yöntemlerine yer veriliyor.  Strateji özetle uluslararası pazarda rekabet gücünü arttırmak üzere finansman modellerinin oluşturulmasını, uluslararası işbirliğini sağlamak üzere kurumlar arası strateji oluşturulmasını, pazarlamada teşviklere başvurulmasını, ürünlerin yurt dışı tanıtımının desteklenmesini ve NATO içindeki etkinliğin artmasını hedefliyor.

Stratejik plan uluslararası pazarda rekabeti arttırmak üzere hedefleri belirlerken ihracata yönelik olarak tespitleri de paylaştı. Buna göre firmalar sadece ihracata odaklanarak değil, ortak üretim, teknoloji transferi, ortak yatırım gibi kazan-kazan ilişkisine dayalı yöntemler ile uluslararası pazarlarda tercih edilir oluyor. İkinci tespite göre dost ve müttefik ülkelerin, birçoğu Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde de yer alan Türk Savunma Sanayii ürün ve hizmetlerini tercih etmek için zaman zaman finansman desteğine ihtiyaç duyuyor.

Strateji planı uzun vadeye yayılmış, belirli bir süre ödemesiz, uygun şartlarda bir kredinin ihracatı arttırabileceği planda ifade ediliyor ve firmaların sistematik olarak kullanabileceği bu tür bir kredi mekanizması tasarlanması ve uygulamaya alınmasının planlandığını belirtiyor.

Bu çerçevede finansman desteği modeli önerisi geliştirilecek,  mevzuatın Savunma Sanayii Müsteşarlığı’na uyarlanması yönünde girişimde bulunulacak, finansman desteği alacak firma/ ülke/ projelerin belirlenmesinde değerlendirme kriterleri oluşturulacak.

Planda yer alan ikinci stratejik hedef strateji uyumu için kurumlar arası eşgüdüm öneriyor. Bu plan çerçevesinde ihracat ve işbirliği potansiyeli olan kurumlarla uyum toplantıları gerçekleşecek,  iç paydaşlarla eşgüdüm artırılacak, iş stratejileri ve fonksiyonel stratejiler konularında farkındalık sağlanacak.

Üçüncü hedef olan pazarlamada finansman teşviklerinden yararlanılması için öncülük Ekonomi Bakanlığına verildi.  Ekonomi Bakanlığı ve ilgili kuruluşların ihracatı desteklemek amacıyla sunduğu fuar, heyet ziyareti, yurt dışı birim, marka ve tanıtım faaliyetleri vb. ihracat desteklerinin savunma sektörü tarafından daha etkin kullanılmasına yönelik girişimlerde bulunacak. Bu kapsamda Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği, SASAD ve diğer ilgili kuruluşlar ile koordinasyon sağlanarak desteklerin bilinirliğinin artırılması, gerekmesi durumunda süreç ve mevzuatlarda savunma sanayiine özel uyarlamalar yapılması yönünde çalışmalar yürütülecek.

Stratejik planın dördüncü hedefinde savunma sanayiinin yurt dışı tanıtım, iş geliştirme ve işbirliği faaliyetlerini destekleyecek projelerin yürütülmesi yer alıyor.  Bu sayede ilgili bölgenin özelliklerini bilen, ilgili kurum ve firmalar nezdinde düzenli olarak iş geliştirme faaliyetlerine destek olan, ihraç lisansı gibi problemleri ilgili ülke mevzuat ve süreçlerine göre çözmek için girişimlerde bulunan, lobi ve tanıtım yapan temsil birimleri ve insan kaynağı yaratılacak. Bu çerçevede Savunma Sanayii Uluslararası Tanıtım ve İşbirliği Ofislerinin yeniden konumlandırılması ve yapılandırılması sistematik olarak ele alınacak.

Planın beşinci hedefi NATO içindeki Ulusal Silahlanma Direktörleri Konferansı (Conference of National Armaments Directors /CNAD) Faaliyetlerinden daha çok yararlanmasını öngörüyor.

NATO’da daha etkin temsil ve tanıtım, SSM proje gruplarının çalışma gruplarına daha etkin katılımı, SSM proje birimlerinin NATO’da edinilen bilgilerden daha etkin bir şekilde faydalanabilmesi, firmaların takip ettiği fırsatlarda firmalarla Türk Delegasyonu arasında koordinasyonun artırılması, Türk savunma sanayinin NATO’da daha etkin görev alması bu planla hedefleniyor. Bunun için özetle Türkiye’nin CNAD’la ilgili komiteler/çalışma gruplarında temsili konusunda yönetim bilgi sistemi kurulması, SSM Proje Grupları için NATO, CNAD, Silahlanma Gruplarında rehber doküman oluşturulması isteniyor. Sanayi için güncel NATO ile iş yapma rehberinin oluşturulması bekleniyor. NATO’nun önemli bir etkinliğine ev sahipliği yapılması öneriliyor.

Bu site deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca çerez (Cookie) kullanmaktadır. Bu konu hakkında detaylı bilgi edinmek için tıklayınız.