26 09 2013 SSİK KARARLARI
Eylül 26, 2013
26 09 2013 SSİK KARARLARI
Eylül 26, 2013
GÖLGE Programı TÇD Alım Süre Uzatımı

 

 

T.C.

M.S.B.

SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI

UNDERSECRETARIAT FOR DEFENCE INDUSTRIES

 

 

 

THE ANNOUNCEMENT FOR

REQUEST FOR PROPOSAL OF

STAND-OFF JAMMER PROCUREMENT (GÖLGE) PROGRAM

 

 

 

January 2015

 

 

 

 

Project Stand-Off Jammer Procurement (GÖLGE) Program
Scope of Project The scope of the Program includes:•    The production, delivery and acceptance of the systems,

•    Integration and installation of the mission equipment into the systems,

.    The construction of barracks/buildings,

•    Test and evaluation of the systems,

•    Maintenance concept and technical support requirements,

•    ILS Goods:

–           Supply of maintenance and repair support,

–          Supply of Initial Spare Parts,

–           Supply of Ground Support Equipment and its spare parts,

–           Supply of technical, maintenance and operational documents, and their updates,

•    Training for operation and maintenance,

•    Technical Support.

•    Warranty coverage.

Pre-Conditions RFP Document shall be provided to Contractor Candidates providing that 10.000 (ten thousand) USD to the below defined USD account in Central Bank of the Republic of Turkey/Ankara Branch. 

TR430000100100000952701001

SWIFT CODE: TCMBTR2A

RFP DeliveryConditions and

Required

Documents

1. The RFP can be received by the foreign or domestic companies’ authorized personnel or any representative personnel who is duly authorized by company/institution for receiving the RFP. 

2. The authorized personnel of a domestic/foreign company/institution shall submit to SSM his/her/their “original authorization letter”.

 

3. The authorized personnel of a domestic/foreign company shall submit to SSM “Facility Security Certificate” of the company given by “Milli Savunma Bakanlığı Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığı (for domestic companies) or appropriate authority (for foreign companies).

 

4. The authorized personnel of a domestic/foreign company shall submit to SSM his/her “Personal Security Certificate” given by “Milli Savunma Bakanlığı Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığı (for domestic companies) or appropriate authority (for foreign companies).

 

5. Authorized/representative(s) personnel shall present and give to SSM one copy original identity document(s) (national identity card, passport or driving license.).

 

6..To receive the RFP, duly authorized personnel by the company/institution shall provide;

1) The “Delivery Notice of Request For Proposal of Stand-Off Jammer Procurement (GÖLGE) Program Form” to be signed (Form).

2) Original Authorization Document of Personnel and a copy of representative of original authorization letter from company or organization which is notary attested (Appendix-A of Form).

3) RFP Delivery Commitment to be signed (Appendix-B of Form).

4) Copy of Personnel Security Clearance (Appendix-D of Form)

5) Copy of Facility Security Certificate (Appendix-E)

 

Delivery of RFPDate and Place

 

RFP can be obtained from Electronic Warfare and Radar Systems Department, ES/EA Project Group of SSM (D Block, 9th floor, Room: 919) until February 20, 2015; 17:00 hours, local time. After this date, RFP shall not be provided to any Bidders.
Submittal ofProposals: Proposals shall be submitted to SSM no later than February 23, 2015, 16:00 hours, local time.The Proposals shall be submitted to the following address:

 

Savunma Sanayii Müsteşarlığı

İnönü Bulvarı, Süleyman Emin Caddesi No:6-7

06490 Bahçelievler, Ankara / TÜRKİYE

Tel      : +90 312 411 90 00

Faks   : +90 312 411 93 86

Point of Contact Erkmen OZCELIK, Project ManagerPhone: +90 312 411 95 28

e-mail: [email protected]

Other Conditions  1. Companies/ Institutions shall not submit the Proposals unless getting this RFP officially from SSM. 

2. SSM shall not have any liabilities because of the

following conditions applied by SSM;

 

· To have right whether the Bidding is done or not,

· To select any Bidder as winner of the Bidding,

· To request new Proposals from the Bidders,

· To have right whether the Proposal is accepted or not,

· To have right whether the proposal(s) is/are evaluated or not,

· To reject any Proposal,

· To cancel the Bidding completely

 

regarding whatever conditions above, Bidder(s) that received the RFP shall not claim any right from SSM in any circumstances above.

 

Companies/Institutions which receive this RFP are deemed to have accepted all the rules and conditions stated in this announcement.

 

 

 

EK-1

 

T.C.

M.S.B.

SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI

UNDERSECRETARIAT FOR DEFENCE INDUSTRIES

 

GÖLGE PROJESİ TEKLİFE ÇAĞRI DOSYASI TESLİMAT TUTANAĞl

 DELlVERY NOTICE OF REQUEST FOR PROPOSAL OF GÖLGE  PROJECT

 

Teslim Alan Firma / Receiving Company
Adı/Name:
Adres/Address:
Temas Noktası/Point of Contact:
Tel/Phone :
Faks/Fax:
e-posta adresi/e-mail address:

 

           Teslim Alan / Receiving Person
Adı/Name:
Görevi/Position :
Firma/Company:
Adres/Address :
Tel/Phone :
Faks/Fax:
e-posta adresi/e-mail address :

 

Aşağıda imzası bulunan ve yukarıda “Teslim Alan” olarak belirtilen şahıs Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma ..Bakanlığı Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından yayınlanan ………………………………………….Teklife Çağrı Dosyası’nı (1 adet CD-ROM) ………………………………..tarihinde “……” adına almıştır.

 

The person whose signature appears below and identified in “Receiving Person” box has received The Request For Proposal for ………………………………………………………… (1 CD-ROM) which is released by the Undersecretariat For Defence Industries of The Ministry of National Defence of Turkish Republic, on the date of………………………………..on behalf of the “Receiving Company”.

 

EKLER:

EK-A:

Yetki Belgesinin Orjinali veya Noter Onaylı Temsil Belgesinin Kopyası.

 

Original Authorization Document of Personnel and a copy of representative of original authorization letter from company OR organization which is notary attested

 

EK-B:

TÇD Teslim Taahhütnamesi.

 

RFP Delivery Commitment.

 

EK-C:

Banka Dekontu Fotokopisi ( 10.000  ABD Doları tutarında)

 

Copy of Bank Receipt (10.000 $ amount)

 

EK-D:

Kişi Güvenlik Belgesi’nin Kopyası.

 

Copy of Personnel Security Clearance.

 

EK-E:

Tesis Güvenlik Belgesi’nin Kopyası.

 

Copy of Facility Security Clearance

 

 

 

Teslim Eden / Delivered By :                                        Teslim Alan / Received By :

 

 

 

 

APPENDIX-B

TÇD TESLİM TAAHHÜTNAMESİ

RFP DELİVERY COMMITMENT

Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nın (SSM) Hava Platformunda Uzaktan Elektronik Destek (ED) / Elektronik Taarruz (ET) Sistemi Acil Harekat İhtiyacı (GÖLGE) Projesi  kapsamında, ………………………… tarafından yapılacak ve alt yüklenicilere yaptırılacak çalışmalarda;

 

In the scope of Stand-Off Jammer Procurement (Gölge) Program, works to be perform……………………………………………………………….

(company/organization/institution) and/or its subcontractors;

 

  1. Türkiye Cumhuriyeti’nin “gizlilik ve güvenlik” ile ilgili mevzuat gereklerine uyulacağını,

 

The Bidder shall comply with the requirements of Turkish laws and regulations regarding “confidentiality and security”.

 

  1. SSM tarafından TÇD ile veya ihale kapsamında bilahare verilecek olan Hizmete Özel ve üstü gizlilik dereceli bilgi, doküman ve kalemlerin;

 

Classified information, and higher confidentially level of documents and items which are given to the Bidder by SSM with this RFP:

 

  1. İhale kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla sadece SSM’nin yazılı onayıyla Üçüncü taraflara açıklanacağını veya verileceğini,

 

shall be disclosed and given to third parties with the SSM approval only in order to fulfill the requirements of RFP,

 

  1. İhale kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacı dışında herhangi bir amaçla kullanılmayacağını, çoğaltılmayacağını ve üçüncü taraflara verilmeyeceğini,

 

shall not be used, reproduced and given to third parties, except for the purposes of fulfilling of its obligations under this RFP

 

  1. Bilmesi Gereken prensibine uygun olarak, gerekli Şahıs Güvenlik Belgesi’ne sahip kişilere kullandırılacağını,

 

shall be allowed to use by persons having a Personnel Security Certificate according to “Need-To-Know” basis

 

  1. İhale sona ermiş veya feshedilmiş olsa dahi, ilgili mevzuat ve uygulamaları dikkate alarak, SSM tarafından verilecek talimata uygun olarak korunacağını, imha edileceğini ve işlem görmesinin sağlanacağını,

 

shall be preserved and processed and terminated by Bidder according to relevant applications/laws and taking into consideration SSM’ instructions, even if the Bidding has ended or cancelled.

 

  1. SSM tarafından kendisine sağlanan gizlilik dereceli bilgi, doküman ve kalemlerin kaybolması, çalınması, hasara uğraması veya bu gibi durumlardan şüphelenilmesi halinde, 24 (yirmi dört) saat içerisinde, SSM’ye yazılı bildirimde bulunulacağını,

 

are lost, or stolen, or damaged and if there is suspicion of such cases, a written notice shall be submitted within 24 (twenty-four) hours to SSM by Bidder.

 

  1. İhale kapsamında gerçekleştirilecek gizlilik dereceli işlerin ifası ile ilgili olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin ilgili mevzuatından haberdar olunduğu, bunların tamamen anlaşıldığı, gerekli olan tüm güvenlik gereklerinin sağlanacağı ve tedbirlerin alınacağı beyan ve taahhüt edilir.

 

The Bidder acknowledges and commits that it is aware of the security of laws and regulations of Turkey, and the Bidder shall perform the confidential works according to related security laws and regulations of Turkey.

 

 

 

İMZA

SIGNATURE

Bu site deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca çerez (Cookie) kullanmaktadır. Bu konu hakkında detaylı bilgi edinmek için tıklayınız.